Hva gjør sentrum attraktivt? Blant annet byrom og miljøer der vi kan møtes i fritiden, men også miljøer der vi kan handle, jobbe og drive eller starte bedrifter og virksomheter. De gode byene skaper møtesteder og tenker sambruk for og mellom ulike mennesker. En god by er et attraktivt sted å etablere seg, for både innbyggere og næringsliv.

Byrommene er hovedsakelig for mennesker, men de preges ofte av tilrettelegging for biler. I Strandgata og sidegatene ser vi tydelige spor av at massebilismen ikke har fungert som en god byutvikler. Byrom skapes av og i mellomrommene mellom byggene, men hvem skaper byliv? Mennesker og våre bevegelser i byen. Paradoksalt nok kommer det mange mennesker ut av de parkerte bilene, men start- og sluttpunktet for de menneskelige bybevegelsene er ofte bilen og den tar mye plass i byen.

Alle må inkluderes i prosessen med å utvikle sentrum, fordi det er mangfoldet som gjør et sentrum levende. Jane Jacobs sa en gang: «Cities have the capability of providing something for everybody, only because, and only when, they are created by everybody». Jan Gehl har sagt: «Nothing in the world is more simple and more cheap than making cities that provide better for people». Så hvorfor er Florø sentrum blitt et mindre levelig sted? Tidligere var vi færre innbyggere her, men det var for eksempel flere ute- og spisesteder. Altså mer å gjøre i byen og på gateplan.

Det finnes ikke et enkelt svar på hvorfor det er blitt slik, fordi en by er alltid i endring og det er mange årsaker og virkninger som sammen skaper positive eller negative synergier. Det handler blant annet om politikk, næringsliv, eiendomspriser, en eldre befolkning, tilhørighet/stolthet, historien og drømmer for fremtiden. Florø er forskjellige ting for forskjellige personer og alt man vil – og ikke vil – ha varier.

Hvordan bruker du byrommene i Florø og hva trekker deg til sentrum? Hvilken historie ønsker du at Florø skal fortelle? Har du en ide om hva som skal til for å skape et mer levelig sentrum og meningsfulle byrom? Alle har tanker om hvordan ting burde vært eller kan bli. Gå inn på MittFlorø (http://www.sentrumsplanen.no/improve-my-city/) og del DIN ide om hva som kan og bør gjøres for å «make Florø great again»!

 

Sentrums luneste byrom?

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.