Torggata er sentrums viktigste nord-sør-akse i gatestrukturen. Gaten er bred og bygningsmassen spiller på lag med topografien og landskapet i begge ender. I sørenden av gata har vi Storevatnet og den flotte, gamle delen av sykehusbygget. I nord har vi Haffen, Svanhild og Slakteriet som kulisser mot et bakteppe av fjord, øyer og fjell. Dette er fondmotiver av ypperste klasse i hver ende av Torggata. De bidrar til å dra omgivelsene rett inn i sentrumskjernen og på et øyeblikk skaper dette et inntrykk av byens historie og beliggenhet.

Har du vært i Torggata (Oslo) eller på Torgallmenningen (Bergen) i det siste? Torggata i Florø deler flere av de samme funksjonene som disse gatene, bare i mindre skala. De binder bydeler sammen, strekker seg over flere kvartaler og har elementer av torg og gate i seg.

Sentrums hovedgater: Hans Blomgate, Markegata og Strandgata går alle på tvers (øst-vest) av Torggata og skaper mange interaksjoner i løpet av en dag, uke, måned og et år. Disse bevegelsene må utnyttes bedre!

I dag er Torggata lite interessant og lite brukt. Det er få funksjoner som tilrekker folk. En av grunnene til det er at flere parkeringsplasser og biler tar opp mye areal, særlig i den østlige delen av gata hvor det faktisk er sol store deler av dagen og året. En annen grunn er at den fasaden hvor det faktisk er sol store deler av dagen ikke tilbyr noe som helst til gata fordi fokuset er rettet innover i byggene. Fasadene og parkeringsplassene danner her et naturlig samspill av negative synergier som fører til at det ikke er bybevegelser på østsia av Torggata. Vestsia av gata har derimot mer å tilby, men ikke no særlig sol.

 

Scenario: Innen fem år er Torggata i Florø sentrum blitt en sosial møteplass og et attraktivt byrom for innbyggerne og besøkende.
Med enkle grep kan Torggata bli en god akse på tvers av sentrums lengderetning (øst-vest). La oss starte med området mellom Haffen og Markegata.

Grep 1: Fjerne parkeringsplassene i gata og erstatt de et annet sted. Slik frigjør man ca. 6 x 40 meter (eller ca. 250m2) med solfylt og attraktivt areal til helt andre ting enn lagringsplass for plastikk og metall.

Grep 2: Flytt inngangen til hotellet fra Markegata til Torggata slik som planlagt (burde vært gjort for lenge siden).

Grep 3: Nye funksjoner i Sparebankbygget og utadrettede virksomheter på gateplan.

Grep 4: Flytt Torget opp i Torggata og gjør gata om til torg, hvor biler fortsatt kan kjøre og mennesker sitte og gå. Torget fungerer ikke som torg, så hvorfor ikke bruke det til noe annet?

Grep 5: Bruk midlertidighet i flere ledd, på gateplan og i lokalene rundt Torggata. Gjennom midlertidig bruk kan vi prøve oss frem og se hva som fungerer av og til og/eller permanent.

1 svar
  1. Malvin Horne
    Malvin Horne says:

    Dette er gode planer for utvikling av Florøbyen. Ved å utvide torget til å gjelde heilt opp til Makegata får du liv i HEILE området. Då ville Torget også fungere. Se for deg 17.mai med taler ved Haffen og heile området blir som eit AMFI. Fåi inngangen til hotellet frå Torgata. Sett av eit par p-plassar mot Markegata som kan fungere som avstigning/drosje ved hotellinnganen. Eg har tatt opp dette før i møter om Sentrumsplanen. Bruk området til grøntområde. Lat kuntnarar kome med idear. Ein fin plass for statuer . . ..Lukke til

    Svar

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.