Torggata er sentrums viktigste nord-sør-akse i gatestrukturen. Gaten er bred og bygningsmassen spiller på lag med topografien og landskapet i begge ender. I sørenden av gata har vi Storevatnet og den flotte, gamle delen av sykehusbygget. I nord har vi Haffen, Svanhild og Slakteriet som kulisser mot et bakteppe av fjord, øyer og fjell. Dette er […]

Hva gjør sentrum attraktivt? Blant annet byrom og miljøer der vi kan møtes i fritiden, men også miljøer der vi kan handle, jobbe og drive eller starte bedrifter og virksomheter. De gode byene skaper møtesteder og tenker sambruk for og mellom ulike mennesker. En god by er et attraktivt sted å etablere seg, for både […]

Parkering i denne byen er et artig tema. Det er klart man trenger masse parkering i byen hvor flertallet av bilene er av typen pickup, stasjonsvogn, SUV og lignende større biler. Parkering er en grunnleggende menneskerettighet. Har man bil skal man ha fulle rettigheter og bestemme selv hvor og når man vil parkere. Jeg har […]

Hvorfor bry seg om sentrumsutviklingen? Vel, det er det for så vidt flere svar på, men det er byens innbyggere som skaper friksjon og bevegelser som igjen skaper sommerfugleffekten. En by er akkurat så spennende eller daff som summen av sine innbyggere. Man kan selvfølgelig snakke om byens historie, eller fysiske og naturlige forutsetninger, som […]

Jeg har nylig kommet tilbake fra en seiltur over Atlanterhavet og det ble mye tid til å tenke. Turen gikk ikke helt som planlagt eller forventet, men jeg er glad det ble bestemt tidlig at vi skulle seile fra Kapp Verde til St. Lucia, det gjorde det utrolig enkelt å gjennomføre og planlegge turen. Vi […]