# 1439

Det nye torget

Innspel

access_time 28. februar 2017 person thumb_up 2
  • Innspel

Beskrivelse

Få etablert eit publikumsvennleg torg på parkeringsplassen (eller delar av den) mellom AMFI og Bytorget. Arealet kunne vore nytta til torgdagar, større og mindre arrangement, og vil kunne fungere som ein tilleggsarena for næringslivet i området rundt. Gangtrafikk mellom AMFI og Strandgata vil iallefall i helgene gje nok kundetrafikk til at det kan være attraktivt for torghandel.

Bileter

landscape Ingen bileter

Kommentarar

3 kommentarar
Jan  •  17. juni 2017 - 21:45    
Her i Florø er potensialet der, men eg savner en samlingsplass der en får kjøpt varer ifra landet og ifra sjøen. Klarer en det, så har en kanskje ett torg. Ett torg kan vær en plass i byen der me kan samles og bare sitte der og gjer ingenting. Samtidig så skal torget vær en plass for mangfold, som handel og turisme. Torget i Florø bør ha tilkobling til sjø, slik at en får nyte det flotte som sjøen har å tilby. Tenk å kunne kjøpe ferske reker , fisk i alle varianter. Tenk å kunne kjøpe grønsaker fra bonden på torget. Tenk det. Ett torg er også inkluderene i bymiljøet. Torget vil skape samhold for tiden som er og ikkje dvele ved det som var.
allan_madsen  •  1. mars 2017 - 15:12    
Som du seier så er jo det eksisterande torget ikkje (eller lite) brukt.. Reint praktisk vil eit torg i eit område med meir gjennomgangstrafikk være meir eksponert enn eit torg som ligg litt utafor, så det vil være meir hensiktsmessig å ha det foran amfi. Det gamle arealet blir vel gjerne å stå meir eller mindre tomt, slik det er pr idag. Spørsmålet blir jo om det er meir interessant å ha ein torgfunksjon delar av tida (foran amfi) eller parkering 100% av tida?!
ThomasO  •  1. mars 2017 - 9:42    
Som et supplement til det allerede eksisterende torget (som ikkje blir brukt) eller skal dette arealet bli det nye torget? Ka skal man i så fall bruke det gamle torget til?

Lokasjon

place Strandgata 47, 6900 Florø, Norge

Tidslinje

1. januar 1970 av
1. januar 1970 av