En kommunedelplan som sentrumsplanen er kan fort virke fremmed og uinteressant om man ikke er direkte berørt eller driver med faget.

Her kan du se ulike temakart av området innenfor sentrumsplanen sin planavgrensing. Poenget er å bryte opp Florø i enkle og lesbare kart som delvis beskriver Florø sine fysiske, funksjonelle og sosiale forutsetninger for utvikling. Det kan i neste runde brukes til å identifisere og analysere ulike områder, blant annet for å se hvilken rolle de har i byen og dens alltid tilstedeværende synergiereffekter.